Toezicht

 “Vreemde ogen dwingen”

Dit spreekwoord beschrijft perfect de meerwaarde van het houden van toezicht. Bij het opleveren van projecten kan bijvoorbeeld blijken dat de eisen niet goed zijn uitgevoerd. Dit kun je voorkomen door een installatietechnisch toezichthouder in te zetten.

Dynatherm heeft ervaren mensen in huis die zowel vakinhoudelijk als communicatief sterk zijn. Onze toezichthouders zorgen ervoor dat u als klant beschermd wordt tegen onveilige situaties, slechte energie prestaties of minder functionerende installaties.

Wij werken volgens de geldende regelgeving en spannen ons tot het uiterste in om tot een optimale prijs- prestatie verhouding te komen. Dit doen wij op verbindende wijze, in samenwerking met alle betrokkenen. 

Zoekt u een installatietechnisch toezichthouder voor uw project? Bel 0418 700 535 of mail naar info@dynatherm.nl

De taken die de installatietechnisch toezichthouder van de bouwkundig opzichter kan overnemen zijn bijvoorbeeld:

 • Het bestuderen van de documenten uitvoeringsgereed ontwerp installaties;
 • Het opstellen van een toezichtplan voor de technische installaties;
 • Het participeren in de engineering en het inbrengen van praktische kennis bij planwijzigingen;
 • Assistentie directievoering op de uitvoering van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties;
 • Het onderhouden van contact met de aannemer op uitvoeringsniveau;
 • Het afstemmen van de werkuitvoering met de uitvoerende partijen;
 • Het beoordelen en controleren van installatiematerialen en –producten;
 • Het op de hoogte houden van de opdrachtgever omtrent de vorderingen van het project;
 • Het inspecteren van de kwaliteit van het geleverde werk;
 • Het bijwonen van vergaderingen met relevante instanties;
 • Het assisteren en ondersteunen van de technisch medewerker van de opdrachtgever;
 • Het gezamenlijk met de opdrachtgever en de bouwkundige toezichthouder opstellen van een protocol voor (integrale) beproeving en keuring van installaties;
 • Het controleren van de (integrale) beproeving en keuring van installaties;
 • Assistentie directie bij oplevering;
 • Het controleren van de revisiebescheiden;
 • Het wanneer nodig bijwonen van bouw-, werk- en coördinatievergaderingen;
 • Het assisteren van het extern inspectiebureau legionella en de interne diensten zoals Beheer & Onderhoud, Beveiliging en ICT;
 • Het assisteren van de opdrachtgever in de nazorgfase.

Kortom, het inzetten van een installatietechnisch toezichthouder bevordert de goede verstandhouding tussen aannemer en opdrachtgever, zorgt voor een sterke verlaging van faalkosten, beschermt u tegen onveiligheid en geeft zekerheid dat aan regelgeving voldaan wordt.

Wilt u een afspraak maken? Bel 0418 700 535 of mail naar info@dynatherm.nl

Kenmerken Dynatherm Toezicht

 • Bewaken prestaties / ontwerp uitgangspunten
 • Continue optimalisatie door anticiperen op nieuwe ontwikkelingen
 • Terzake deskundig toezicht op uitvoering
 • Alertere aannemer bij naleven van contract
 • Terughoudender aannemer m.b.t. meerwerk-signaleringen
 • Betere borging goede uitvoering technische details
 • Bevordert de goede verstandhouding tussen aannemer en opdrachtgever
 • Beter resultaat door werken in harmonie i.p.v. in conflict

Geld

 • Uitwerking binnen taakstellend budget
 • Eenduidige ontwerpen die leiden tot vergelijkbare aanbiedingen van aannemers zodat je appels met appels kunt vergelijken
 • Sterke verlaging van faalkosten tijdens de bouw

Tijd

 • Bewaking van de planning en oplevering
 • Nazorg periode
 • Servicetermijn en garantietermijn

Samenwerking

 • Ondersteuning bouwkundig opzichter
 • Ondersteuning aannemer

Projecten

Ontvlechting Nuts-voorzieningen Elisabeth-hof Culemborg

Advies, ontwerp en toezicht splitsen collectieve energie voorzieningen i.v.m. sloop

Dorpshuis De Bolderik Sleeuwijk

Renovatie en herinrichting technische installaties

Examencentrum DUO Eindhoven

Advies E&W installatie, assistentie directie bij realisatie en oplevering.

Renovatie gemeentehuis Geldrop-Mierlo

Gefaseerde verbouwing en uitbreiding gemeentehuis Geldrop Mierlo, Geldrop