Aankoopinspecties Vastgoed

Een investeerder of ondernemer die een nieuw pand aankoopt kijk natuurlijk primair naar locatie, de presentatie en de bouwkundige conditie. Als deze factoren in orde zijn en de aankoopsom past binnen het budget lijken de belangrijkste hobbels te zijn genomen. 

Dynatherm adviseert ook te kijken naar de conditie van de technische installaties. De technische en economische levensduur hiervan is aanmerkelijk korter dan die van de bouw en in de exploitatielasten zijn, gezien over de theoretische levensduur, de installaties dan ook een erg belangrijke factor. Daarnaast zijn er een flink aantal regels  waaraan met het oog op veiligheid en duurzaamheid moet worden voldaan, en wil je als eigenaar of gebruiker in de toekomst niet te maken krijgen met klachten over comfort of functionaliteit. 

Daarnaast is een technische installatie veelal ontworpen om optimaal te functioneren voor een specifiek gebruik, past dit nog bij uw plannen of is er voor het in gebruik nemen al een wijziging nodig? Dynatherm verzorgt aankoopinspecties van technische installaties, veelal samen met een bouwkundige inspectie, dan wel aanvullend op uw bouwkundige inspectie.

Voorkom verrassingen en regel een aankoopinspectie! Bel 0418 700 535 of mail naar info@dynatherm.nl

U krijgt daarmee een gedetailleerd beeld van de aard en omvang van de installaties in uw pand, een overzicht van de geconstateerde gebreken, een goede indicatie van de conditie op basis van een inspectie in de lijn van de NEN 2767 en desgewenst een meer jaren onderhoudsprognose waarmee u financiële consequenties van onderhoud en beheer van installaties  in uw begrotingen kunt opnemen. Hiermee kunt u voorkomen dat uw aankoop achteraf een bodemloze put blijkt te zijn. 

Projecten

Paleis van Justitie Den Bosch

Advies technische aanpassingen voor de tijdelijke huisvesting gebruikers i.v.m. renovatieproject