Theatertechniek

SaTS is de naam van een groep samenwerkende theaterspecialisten. Dynatherm is bij SaTS betrokken als projectmanager en adviseur, en SaTS is één van de strategische opdrachtgevers voor Dynatherm.

Door deze nauwe band kan Dynatherm voor alle culturele instellingen met een podiumfunctie een bijzonder compleet pakket adviesdiensten bieden zonder dat er een extra adviseur voor de theatertechnische voorzieningen hoeft te worden ingeschakeld.

Wij begeleiden u bij het gehele proces van 'idee' tot 'première' en blijven daarna uw side-kick. Dat bespreken we graag tijdens een kop koffie! Bel 0418 700 535 of mail naar info@dynatherm.nl

De theatertechnische voorzieningen die Dynatherm integraal in de plannen kan opnemen, zijn in hoofdlijnen:

  • Toneelvloer, dansvloer
  • Theatertextiel zoals voordoek, poten, friesen, horizondoek
  • Theaterinrichting zoals zaalstoelen, tribunes
  • Elektrotechniek
  • Dimmerinstallaties, toneelverlichting, effectverlichting
  • Zaalgeluidsinstallaties
  • Hijs- en hefinstallaties, trekkenwand

Kenmerken advies theatertechniek

  • Onafhankelijk
  • Nieuwbouw, vervanging en onderhoudsprojecten
  • Samenwerking met specialisten

Het volledige pakket van diensten is te vinden op de website www.samenwerkendetheaterspecialisten.nl.

 

Projecten

Schouwburg Het Park Hoorn

Inspectie, RI&E, advies onderhoud, opstellen MJOP's en begeleiding onderhoudswerkzaamheden theaterte...

Cultureel Centrum Hofdael Geldrop

Advies vervangen brandmeldinstallatie, regelinstallatie en theatertechniek.