Beheer

Goed beheer en onderhoud is essentieel om zo lang mogelijk zo goed mogelijk van een gebouw gebruik te kunnen maken en het aantal storingen tot het minimum te beperken. Het is daarom verstandig om al direct bij de oplevering een beheer- en onderhoudsplan op te stellen. In dat plan komen zaken aan de orde als het uitvoeren van inspecties, opstellen van kostenramingen en controleren van werkzaamheden.

Een beheer- en onderhoudsplan kan een flinke besparing opleveren en geeft inzicht in toekomstige onderhoudsuitgaven.

Deze voordelen gelden niet alleen bij nieuwbouw maar zeker ook bij het hergebruiken, herbestemmen of verbeteren van bestaand vastgoed. Juist omdat in die gevallen het goed functioneren van de technische installaties cruciaal is voor de tevredenheid van de gebruikers, en daarmee ook voor de verhuur- of verkoopbaarheid van het pand.

Wilt u zeker weten met welke onderhoudskosten u te maken krijgt de komende jaren? Wij maken een gedegen onderhoudsplan met kostenspecificatie. Zo heeft u inzicht wat u wanneer moet investeren. 

Wij zorgen voor kostenbesparing, financieel inzicht, zekerheid en veiligheid en het in stand houden of verbeteren van het comfort. Contact? Bel 0418 700 535 of mail naar info@dynatherm.nl

Kenmerken Dynatherm beheer

 • Kennis van installatietechniek en bouw
 • Kennis theaterbranche
 • Periodieke inspecties
 • Begeleiding onderhoud en keuringen
 • Logboekbeheer
 • Onafhankelijk van leveranciers
 • Zicht op verplichtingen met als resultaat beheersbare aansprakelijkheid
 • Praktisch interpretatie norm NEN 2767
 • Interactie met advies
 • Bewaken prestaties / ontwerp uitgangspunten
 • Continue optimalisatie door anticiperen op nieuwe ontwikkelingen
 • Verduurzamen in combinatie met planmatig onderhoud
 • Organiseren beheer, aanwijzingsbeleid
 • Duidelijke afspraken door goede contracten

Geld

 • Inzicht in werkelijke (exploitatie)kosten met mogelijk fiscale voordelen
 • Beheersing onderhoudskosten
 • Opstellen MJOB (Meer Jaren Onderhouds Begroting)

Tijd

 • Onlasten werkdruk facilitair management / toezichthouders

Samenwerking

 • Ondersteuning onderhoudsaannemer
 • Ondersteuning facilitair manager / bouwkundige

 

 

Projecten

CMV complexen Woonlinie Zaltbommel

Periodieke inspecties technische installaties incl. bijstellen MJOP's

Van den Oever Wonen & Slapen Geldermalsen

Inspectie technische installaties en opstellen MJOB

Sportbedrijf InterActie Ermelo

Uitvoeren taken installatieverantwoordelijke conform NEN3140 zoals o.a. Sportcentrum Calluna