Advies

Welzijn, veiligheid, comfort, gezondheid en duurzaamheid zijn voor mensen essentieel om optimaal te functioneren. Bij het inrichten van de bebouwde omgeving zijn technische installaties een belangrijk hulpmiddel om die zaken te realiseren.

Dynatherm legt de verbanden tussen de verschillende disciplines, zoekt de samenwerking, adviseert over de te gebruiken installaties en zorgt er zo voor dat de verwachtingen van de gebruikers gerealiseerd worden.

In ieder bouwproject weten wij door ons advies voordeel te behalen voor de opdrachtgever. Wij brengen alle technische- en veiligheidszaken in kaart en kunnen die nauwkeurig én op een slimme manier combineren. Door onze kennis en ervaring werken wij resultaatgericht.

Wilt u een betere prijs / prestatieverhouding bij nieuwbouw- of renovatieprojecten, aanbestedingsvoordeel van 15 - 20% en een reductie van faalkosten tijdens de uitvoering? Bel 0418 700 535 of mail naar info@dynatherm.nl om in contact te komen met onze adviseurs! 

Onze verantwoordelijkheid stopt niet bij de oplevering van het gebouw. We adviseren u graag over het onderhoud van uw technische installaties. Omdat een jaar na oplevering de garantie vaak verloopt, stellen we graag een beheer- en onderhoudsplan voor u op. Dat biedt zekerheid. En rust.

Kenmerken Dynatherm installatieadvies

 • Definiëren wensen opdrachtgever in technisch programma van eisen
 • Onafhankelijk van leveranciers en producenten
 • Specialistische kennis van elektrotechnische -, werktuigbouwkundige -, transport -, en theatertechnische installatietechniek
 • Zekerheid dat wordt voldaan aan wet- en regelgeving
 • Oog voor belangen van alle betrokkene

Geld

 • Uitwerking binnen taakstellend budget
 • Eenduidige ontwerpen die leiden tot vergelijkbare aanbiedingen van aannemers zodat je appels met appels kunt vergelijken
 • Sterke verlaging van faalkosten tijdens de bouw

Tijd

 • Beheersbaar door duidelijke fasering
 • Toetsing op haalbaarheid streefplanning
 • Oog voor benodigde proceduretijd

Samenwerking

 • Ontwerpteamleden als architect, constructeur, bouwfysisch adviseur
 • Externe specialisten
 • Oog voor het belang van alle betrokkenen

Projecten

Ontvlechting Nuts-voorzieningen Elisabeth-hof Culemborg

Advies, ontwerp en toezicht splitsen collectieve energie voorzieningen i.v.m. sloop

Bibliotheek Wagnerplein Tilburg

Functioneel ontwerp gehele elektrische installaties

Van den Oever Wonen & Slapen Geldermalsen

Inspectie technische installaties en opstellen MJOB

Kantoor Woonvisie Ridderkerk

Advies W-installatie incl. uitvoeringsbegeleiding en nazorg.

Paleis van Justitie Den Bosch

Advies technische aanpassingen voor de tijdelijke huisvesting gebruikers i.v.m. renovatieproject

Dorpshuis De Bolderik Sleeuwijk

Renovatie en herinrichting technische installaties