Wijkcentra stichting netwerk Hoorn

  • Hoorn


Betrokken partijen:
  • Dynatherm
  • Samenwerkende Theater Specialisten
  • Gemeente Hoorn


Overige kerngegevens:
  • Start 2014
  • Afronding 2014

Terug naar projecten »

In opdracht van de gemeente Hoorn is in nauwe samenwerking met SaTS een nulmeting uitgevoerd waarbij een inspectie op het gebied van Arbo- en veiligheid regelgeving en een conditiemeting van de podium gerelateerde technische uitrusting werden gecombineerd. Het werk omvatte de wijkcentra de Huesmolen, de Grote Waal en de Kersenboogerd alsmede het poppodium Manifesto. Het eindrapport is een status- annex startdocument voor de Stichting Netwerk Hoorn voor verdere acties in het kader van beheer en onderhoud.

Als vervolgopdracht vloeide uit de nulmeting een opdracht voor verder inspectie en instructies voor verbeteringen voort welke Dynatherm ook uitvoerde.

Dynatherm | voor zekerheid