Technische installaties en herinrichting kantoor IND


 • Utrecht

Betrokken partijen

 • Dynatherm
 • Provian Bouwadvies b.v.
 • IND


Overige kerngegevens:
 • Start 2012
 • Afgerond 2012

Terug naar projecten »


Onze opdrachtgever, Provian bouwadvies b.v., vroeg in een vakantieperiode om te ondersteunen bij de uitwerking van de technische installaties voor de herinrichting van een kantoorverdieping voor IND. Onze werkzaamheden bestonden in hoofdlijnen uit

 • Een opname op locatie in combinatie met een bespreking van de uitgangspunten;
 • Het opstellen van een functionele besteksomschrijving voor de aanpassingen aan de elektrotechnische- en klimaatinstallaties a.g.v. de verbouwing;
 • Het leveren van de besteksomschrijving in STABU formaat voor verwerking in het totale bestek door de opdrachtgever;
 • Het aangeven van de uit te voeren aanpassing aan de klimaatinstallaties voor verwerking in de bestektekeningen door de opdrachtgever;
 • Het ontwerpen van de uit te voeren aanpassingen aan de elektrotechnische installaties voor verwerking in de bestektekeningen door de opdrachtgever;

Door de ondersteuning van Dynatherm kon snel een goed onderbouwd plan voor alle technische disciplines worden aanbesteed.

Dynatherm | voor zekerheid