Uitbreiding en renovatie basisschool


  • Oosterhuizen


Uitgevoerde werkzaamheden:
  • Opleveren E&W installaties


Betrokken partijen:
  • Dynatherm
  • MTB architecten
  • Gemeente Apeldoorn
  • OBS Oosterhuizen
  • Leerplein 055
  • Uticon


Overige kerngegevens:
  • Start 2011
  • Afgerond 2012

Terug naar projecten »

Op basis van een door Uticon ingenieursgroep uitgewerkt bestekplan, waarbij Dynatherm medewerkers waren betrokken, is door Dynatherm het opleveren van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties verzorgd, alsmede de daarbij behorende nazorgwerkzaamheden. Complicerende factor in de nazorgperiode was het faillissement van de betrokken aannemer waardoor de gebruiker onevenredig werd belast met de gevolgen van het vervallen van garantierechten. De installatie omvatte naast de functionele installaties voor de basisschool als opvallende duurzaamheidselementen een lucht / lucht warmtepompinstallatie, PV installatie, energiebesparende lichtschakelsystemen en energiezuinige verlichting.

Dynatherm | voor zekerheid