Studentenhuisvesting

 • Amsterdam


Betrokken partijen:
 • Dynatherm
 • W/E adviseurs
 • Woningbouwvereniging de Key
 • Toverstralen architectuur
 • Adams bouwconstructies
 • BOT bouw
 • Blom elektrotechniek
 • Spindler installatietechniek


Overige kerngegevens:
 • Start 2014
 • Oplevering: 2017

Terug naar projecten »


Voor studentenhuisvesting in de eerste fase van de nieuwbouw van het Zuidblok van de Delflandpleinbuurt in Amsterdam heeft Dynatherm diverse advieswerkzaamheden uitgevoerd. Voor woningbouwvereniging de Key is het functioneel bestek voor de technische installaties in dit door Toverstralen Architectuur ontworpen studentenhuisvestingscomplex uitgewerkt en is ondersteuning geboden t/m de oplevering in juli 2017.

In de initiatief- en VO fase in 2014 ondersteunde Dynatherm W/E adviseurs bij de uitwerking van het installatietechnische concept, het uitwerken van een concept V&G plan en het voorbereiden van de aanvraag van de bouwvergunning. Verdere uitwerking is uitgevoerd in 2015 en bij de aanbesteding van het werk is BOT bouw als hoofdaannemer geselecteerd waarbij voor de elektrotechnische installaties Blom elektrotechniek en voor de werktuigbouwkundige installaties Spindler installatietechniek zijn gekozen. Dynatherm ondersteunde de opdrachtgever in het prijs- en contractvormingsproces met offertecontroles en beoordeling van alternatieven en wijzigingsvoorstellen.

De installaties omvatten de algemene installatietechniek in de appartementen alsmede de benodigde centrale voorzieningen waaronder vraaggestuurde mechanische ventilatie en een PV installatie volgens het in de initiatieffase vastgestelde duurzame energieconcept.

Bij de uitwerking van het uitvoeringsgereed ontwerp zijn door Dynatherm de door de aannemers van technische installaties uitgewerkte plannen beoordeeld en is assistentie geboden bij de contacten tussen opdrachtgever, aannemer en nutsbedrijven.

Gedurende de uitvoering is op afroep advies gegeven aan de opdrachtgever en de bouwdirectie en zijn steekproefsgewijs controle bezoeken gebracht om de voortgang en de kwaliteit van het werk te beoordelen. In juli 2017 is het werk nagenoeg volgens planning opgeleverd.

Dynatherm | voor zekerheid