Status inspectie theater

  • Schiedam


Uitgevoerde werkzaamheden:
  • Verzamelen documentatie
  • Opname op locatie
  • Samenvatten resultaten als onderdeel van gezamenlijke SaTS rapportage


Overige kerngegevens:
  • Start 2011
  • Afgerond 2011

Terug naar projecten »


Uitvoeren status inspecties (nulmeting) theater te Schiedam.

Als onderdeel van de nulmeting (zie ook www.samenwerkendetheaterspecialisten.nl) en als partner van SaTS is in opdracht van de technische dienst van het theater d.m.v. een quick scan geïnventariseerd in hoeverre de installaties van het theater voldeden aan de geldende regelgeving.

Dynatherm | voor zekerheid