Advies en revitalisatie Tavenu / ’t MAG

 • Nieuwendijk


Uitgevoerde werkzaamheden:
 • Advies E&W
 • Advies duurzaamheid, akoestiek en brandveiligheid
 • Advies en begeleiding TO
 • Realisatie / assistentie directievoering
 • Advies termijnenschema
 • Advies vervanging boiler sporthal


Betrokken partijen:
 • Dynatherm
 • Uticon
 • Abken  Schrauwen architecten
 • W/E adviseurs
 • Ulehake bouwfysica
 • Gemeente Werkendam
 • Bouwbedrijf gebr. de Langen
 • Tibo-Veen installatietechniek


Overige kerngegevens:
 • Start 2011
 • Afgerond 2014

Terug naar projecten »

Op basis van een door Uticon ingenieursgroep opgesteld energieprestatieadvies en programma van eisen is door Dynatherm het akoestisch advies, technisch ontwerp en functioneel bestek van de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties uitgewerkt voor de revitalisering en uitbreiding van het dorpshuis en sporthal te Nieuwendijk incl. de uitbreiding met een bibliotheek. In de voorbereiding is aanvullend op het energieprestatieadvies door W/E adviseurs een GPR duurzaamheidstoets gemaakt op basis waarvan de een duurzaamheidsambitie is vastgesteld die als leidraad heeft gediend voor alle verdere ontwerpwerkzaamheden. Als gevolg van de duurzaamheidsambities zijn door Dynatherm installatietechnisch een zonneboiler, energiezuinige (LED)verlichting, in dakbedekking geïntegreerde PV, warmteterugwinning (zowel in ventilatie als in douches) en energiemonitoring in het plan voorzien.

De conceptuele uitwerking is in nauw overleg met Abken architecten in het bouwkundig ontwerp ingepast waarbij beeldbepalende elementen als luchtbehandelingskasten, luchtverdeelslangen, verlichtingsarmaturen en stralingspanelen in een vroeg stadium in het ontwerp zijn betrokken.

In de realisatiefase heeft Dynatherm een controlerende rol bij de uitwerking van het uitvoeringsgereed ontwerp en een assisterende rol bij de directievoering en de oplevering.

Opening ’t Mag
Na het proces verbaal van oplevering te hebben opgesteld werd op 11 oktober het Meer Activiteiten Gebouw, kortweg ’t MAG in Nieuwendijk geopend. Dorpshuis Tavenu werd gerevitaliseerd samen met sporthal de Iris die bovendien werd uitgebreid. Met een nieuwe bibliotheek is het geheel verbonden met de christelijke basisschool de Regenboog waardoor voor Nieuwendijk een schitterende verrijking voor het dorp is gerealiseerd. Dynatherm heeft als technisch adviseur voor en de E en W installaties en bouwfysica gedurende de bouw en realisatie deel uitgemaakt van het projectteam en wij zijn dan ook bijna net zo trots op ’t MAG als de Nieuwendijkers.

Dynatherm | voor zekerheid