Rechtbank Roermond


  • Den Bosch & Eindhoven

Betrokken partijen

  • Dynatherm
  • Principaal: Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak
  • Opdrachtgever: Vrijborg Vught


Overige kerngegevens:
  • Uitvoeringsperiode: 2015
  • Project: Rechtbank Limburg op de locatie Limburg Willem II Singel 67, 6041 HR Roermond.

Terug naar projecten »


De rechtbank heeft op basis van een ondersteund door Dynatherm zelf opgestelde specificatie meervoudig offertes aangevraagd.

In opdracht van het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR) is door Dynatherm in samenwerking met Vrijborg b.v. een inhoudelijke en economische beoordeling gemaakt van de offertes voor de werkzaamheden ten behoeve van de vervanging van het centraal beheerssysteem van de Rechtbank Limburg op de locatie Limburg Willem II Singel 67, 6041 HR Roermond.

Dynatherm voerde in hoofdlijnen de volgende werkzaamheden uit:
● Beoordeling van de offertes met open begrotingen.
● Toetsing van de uitvraag en de offertespecificaties aan de bestaande situatie.
● Beoordeling van de offertes op volledigheid, incl. bijkomende verplichtingen.
● Beoordeling van de offertes op prijsniveau.
● Het samenvatten van de bevindingen in een schriftelijke rapportage, incl. een aanbeveling voor de vervolgacties.
● Het toelichten van de rapportage in een adviesgesprek.

Dynatherm | voor zekerheid