PI Grave


  • Grave

Betrokken partijen

  • Dynatherm
  • Principaal: Rijksvastgoedbedrijf
  • Opdrachtgever: Vrijborg Vught
  • PI Grave


Overige kerngegevens:
  • Start: 2015

Terug naar projecten »

PI Grave maakt deel uit van het Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) om in een
aantal Penitentiaire Inrichtingen (PI) een deel van de huidige éénpersoonscellen (EPC)
geschikt te maken voor meerpersoonsgebruik (MPC). Bij PI Grave zijn de MPC’s reeds in een eerder stadium gerealiseerd. Echter een aantal hieruit voortvloeiende werkzaamheden
moeten nog worden uitgevoerd. Dynatherm adviseert bij optredende wijzigingen en houdt toezicht op het ontwerp en de realisatie van de aanpassingen van de installaties.

Dynatherm | voor zekerheid