Oude Luxor Theater


  • Rotterdam

Betrokken partijen

  • Dynatherm
  • Principaal: gemeente Rotterdam
  • Opdrachtgever BBC bouwmanagement


Overige kerngegevens:
  • 2015

Terug naar projecten »

De gemeente Rotterdam had na het van een grootschalige renovatie van het voorhuis van het oude Luxor theater aan de Kruiskade in Rotterdam behoefte aan een nieuwe conditiemeting en een meer jaren onderhoud begroting. In nauwe samenwerking met BBC bouwmanagement die hiervoor de inspectie en de uitwerking van het bouwkundige deel verzorgde heeft Dynatherm dit voor de technische installaties uitgevoerd.

Het werk bestond in hoofdlijnen uit het opstellen van een nulmeting op basis van de NEN2767, het opstellen van een advies m.b.t. integrale aanpak groot onderhoud 1x per 3-5 jaar en het opstellen van een Meerjarenonderhoud Prognose.

Dynatherm | voor zekerheid