Nulmeting en MJOP schouwburg Het Park

  • Hoorn


Betrokken partijen:
  • Dynatherm


Overige kerngegevens:
  • Start 2014
  • Afronding 2014

Terug naar projecten »

Ten behoeve van de uitwerking van een meer jaren onderhoudsplanning is, gefaciliteerd door Dynatherm, een nulmeting en een MJOP uitgewerkt op basis waarvan onderbouwde besluitvorming over vervolgacties mogelijk is.

Naar aanleidng van de door ons opgestelde MJOP zijn een aantal korte termijn maatregelen opgesteld, welke ook door Dynatherm in uitvoering zijn gebracht.

Dynatherm | voor zekerheid