Lemmenskamp

  • Woudrichem


Betrokken partijen:
  • Dynatherm


Overige kerngegevens:
  • Start 2014
  • Groot onderhoud: 2015

Terug naar projecten »

In het in 2004 gerealiseerde zorgcomplex de Lemmenskamp in Woudrichem verdeelden de verhuurder en de huurder tot voor kort de taken en kosten m.b.t. het onderhoud aan de technische installaties in goed onderling overleg. Met het voortschrijden van de tijd komen echter de eerste grote onderhoudsopgaven in beeld en moet er worden nagedacht over de voorwaarden voor toekomstige huur.

Dynatherm heeft met een NEN 2767 conditiemeting en een onderhoudsprognose voor de technische installaties de noodzakelijke acties en de bijbehorende kosten in beeld gebracht waarmee de partijen tot een goed onderbouwde overeenkomst kunnen komen.

Voortvloeiend uit de onderhoudsinspectie is een PvE uitgewerkt en een bestek gemaakt voor de vervanging van de brandmeld- en ontruimingsinstallaties in het zorgcentrum de Lemmenskamp. Gelijktijdig is samen met de opdrachtgever een bouwteam partner geselecteerd voor de uitvoering van de werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn naar tevredenheid afgerond, waardoor de Lemmenskamp over een brandmeld-installatie en ontruimingsplan wat voldoet aan de laatste eisen en regels.

De werkzaamheden werden gecombineerd met aanpassingen aan onder meer de koud- en warmtapwaterinstallaties met het oog op maatregelen in het kader van legionellapreventie. Ook de problemen met legionella vorming zijn hiermee volledig opgelost.

Dynatherm | voor zekerheid