Herinrichting enineering- en verkoopafdeling Bosch

 • Hoorn


Betrokken partijen:
 • Dynatherm
 • Bosch
 • Vitrov


Overige kerngegevens:
 • Start 2014
 • 2015

Terug naar projecten »

In opdracht van Bosch en samenwerkend met Vitrov uit Vught die verantwoordelijk waren voor bouwmanagement, advies brandveiligheid en bouwkunde verzorgde Dynatherm de advieswerkzaamheden voor de elektrotechnische en werktuigkundige installaties in de fasen:

 • Bouwvoorbereiding
 • Aanbesteding
 • Uitvoering
 • Oplevering

De werkzaamheden in de fase bouwvoorbereiding omvatten:

 • Het opnemen en inventariseren van de bestaande installatie ter plaatse, ontwerpteamvergaderingen ter afstemming van het installatieconcept en daarmee de uitgangspunten voor het ontwerp met opdrachtgever en Vitrov.
 • Het uitvoeren van de benodigde berekeningen ter bepaling van afmetingen en capaciteiten, het verstrekken van informatie met betrekking tot het energieverbruik van de nieuwe installatie ten opzichte van de bestaande installatie.
 • Het vaststellen van de benodigde technische ruimten, schachten en overige bouwkundige hoofdvoorzieningen.
 • Het maken van een functioneel bestek, waarin de principes en kwaliteit van de installatieonderdelen beschreven worden incl. het vervaardigen van functionele bestektekeningen gebaseerd op bouwkundige plattegrondtekeningen.
 • Het specificeren van de benodigde maatregelen sloop/renovatie installaties.
 • Het opstellen van een kostenraming.

Ten behoeve van de aanbesteding verzorgde Dynatherm:

 • Het geven van een aanwijzing ter plaatse, waarbij dit separaat met alle uitvoerende partijen gebeurt.
 • Het opstellen van een nota van inlichtingen en de verstrekking hiervan.
 • Het inhoudelijk en financieel toetsen van de aanbiedingen van de aannemers.
 • Het uitbrengen van een gunningsadvies.

Voor de uitvoering:

 • Het controleren van de door de aannemer vervaardigde berekeningen en detail- en werktekeningen.
 • Ondersteunen bij het het aanvragen EIA (Energie Investeringsaftrek)
 • Assistentie bij de begeleiding van de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Het uitvoeren van inspecties ter beoordeling van de kwaliteit van het werk.

De werkzaamheden bestonden t.b.v. de oplevering bestonden uit:

 • Het opnemen en functioneel testen van de installaties t.b.v. de oplevering, vaststellen van de restpunten, controleren en opnemen van de installaties na uitvoering restpunten;  controleren van de revisiebescheiden.

Vervolgtraject:
Na de realisatie van de renovatie van de engineeringsafdeling is in 2014 samen met Vitrov bouw en vastgoed gestart met de uitwerking van het programma van eisen voor de herinrichting van de verkoopafdeling van Bosch in Schiedam. Verdere uitwerking en realisatie is gepland in 2015.

Als tweede fase in een door Vitrov bouw en vastgoed ontwikkeld herinrichtingsplan wordt de verkoopafdeling gerenoveerd. Omdat dit voor dit bouwdeel ook een gevel en dakrenovatie omvat betreft het een omvangrijke installatietechnische klus die, naast de uitwerking van alle installaties voor de herinrichting ook het aanbrengen van een nieuwe lift, klimaat installatie en LED verlichting omvat. Het voorontwerp is inmiddels afgerond.

Dynatherm | voor zekerheid