Herhuisvesting Raad voor de Kinderbescherming

 • Breda


Uitgevoerde werkzaamheden:
 • Advies installaties VO
 • Assistentie directievoering
 • Advies in bezuinigingen TO
 • Overleg en controle TO-berekeningen
 • Overleg en controle TO-berekeningen
 • Studie technische haalbaarheid tweede gebruiker

Betrokken partijen:

 • Dynatherm
 • Vitrov Vught
 • Rijksgebouwendienst
 • ASR vastgoed
 • Ministerie van justitie, FB Raad voor de Kinderbescherming
 • TES installatietechniek
 • installatiebedrijf v.d. Goorbergh
 • bouwbedrijf Hazenberg
 • NIFP


Overige kerngegevens:
 • Start 2012
 • Afgerond 2013

Terug naar projecten »

Als gevolg van een reorganisatie bij de Regio indeling van de Raad voor de Kinderbescherming wordt de dienst geherhuisvest, waarbij gebruik gemaakt wordt van de ruimte in het pand waarin men in het centrum van Breda is gevestigd, ruimte die vrijkomt door het vertrek van de belastingdienst.

Rijksgebouwendienst huurt het pand van ASR vastgoed en heeft in samenspraak met het facilitair bedrijf van de Raad voor de Kinderbescherming een PvE opgesteld. Op basis van dit PvE en binnen de randvoorwaarden die de verhuurder stelt werken Vitrov en Dynatherm een integraal advies voor bouw en installaties uit tot een bestek waarin de installaties functioneel zijn omschreven. Het ontwerp is gebaseerd op aanpassing aan en inpassing van ruimtelijke aanpassingen i.v.m. “het nieuwe werken” in de bestaande installaties, aangevuld met functionele verbeteringen door aanpassing aan de laatste stand van technische ontwikkelingen.

Tijdens uitvoering controleert Dynatherm de uitwerking van het uitvoeringsgereed ontwerp, de kwaliteit van het werk en de opstelling van de meer- en minderwerkoffertes. Daarnaast assisteert Dynatherm de directie m.b.t. installatietechnische aangelegenheden en de opleveringen die gefaseerd plaatsvinden in verband met het werken in een in gebruik blijvende omgeving.

In opdracht van pandeigenaar ASR is er door Dynatherm een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden om in het pand een tweede gebruiker te huisvesten. Dit nadat er mogelijk interesse was om ook het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) in dit pand te vestigen.

Dynatherm | voor zekerheid