Gezondheidscentrum Samen Beter

  • Den Bosch


Betrokken partijen:
  • Dynatherm


Overige kerngegevens:
  • Start medio 2013
  • Afgerond 2014

Terug naar projecten »

Door intensivering van het gebruik werd het gezondheidscentrum samen beter in ’s Hertogenbosch geconfronteerd met klachten over de kwaliteit van het binnenklimaat. Aan de hand van duurmetingen en een analyse heeft Dynatherm een adviesrapport opgesteld op basis waarvan de bedrijfsleiding een weloverwogen beslissing over de eventuele verbetermaatregelen kan nemen.

Dynatherm | voor zekerheid