Gebouw Simon


  • Tilburg

Betrokken partijen

  • Dynatherm
  • Opdrachtgever: Tilburg University


Overige kerngegevens:
  • Projectlocatie: Prof. Cobbenhagenlaan 225, 5037 DB Tilburg
  • Start uitvoering: najaar 2015

Terug naar projecten »

Op basis van de door derden uitgewerkte aanbestedingsdocumenten ondersteunt Dynatherm de algemeen directievoerder / bouwkundig opzichter bij het dagelijks toezicht op de op de realisatie van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Dit aan de hand van de vraagspecificatie van Tilburg University. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de projectverantwoordelijke van de opdrachtgever.

De toezicht en begeleidingswerkzaamheden vinden primair plaats op de projectlocatie. Controle en advieswerk t.b.v. optredende wijzigingen die deel uitmaken van de beoogde toezicht werkzaamheden worden ook op ons kantoor uitgevoerd. Het daar waar nodig bijwonen van bouw- en werkvergaderingen en de begeleiding en beoordeling van de oplevering van installaties is deel van het werk.

Dynatherm | voor zekerheid