Gageldonk


  • Breda

Betrokken partijen

  • Dynatherm
  • Opdrachtgever: AlleeWonen Breda
  • Adviseur duurzaamheid: Vrins energieadvies Tilburg
  • Bouwkundige advisering: Ulehake bouwkunde Oss


Overige kerngegevens:
  • 2015

Terug naar projecten »


Op basis van een inventarisatie en rapportage van Vrins energieadvies heeft de opdrachtgever besloten de bestaande centrale warmteopwekkingen en distributie-installatie te vervangen door individuele CV ketels per woning.

Onze rol binnen de “verketeling in de 61 woningen in Breda is die van bestekschrijver op het gebied van installatietechniek (elektrotechniek en werktuigbouwkunde) en bouwkunde. Wij vervullen deze rol enerzijds vanuit onze deskundigheid op de diverse vakgebieden en anderzijds vanuit onze integrale visie op functionaliteit, kwaliteit en duurzaamheid. Vanuit die visie bereidden wij samen met de opdrachtgever en de bewoners binnen de kaders van de bestaande situatie een klimaatinstallatie voor waarmee de bewoners in een comfortabele en veilige omgeving kunnen wonen en genieten.

De ketelvervanging moet primair voldoen aan alle wettelijke vastgestelde normen en eisen. In overleg met de opdrachtgever en bewoners werden voor het realiseren van dit project en het waarborgen van de continuïteit van het gehele proces aanvullende eisen vastgesteld om van hieruit de benodigde installaties te kunnen ontwerpen.

Duurzaam bouwen is voor ons meer dan het stapelen en afvinken van losse maatregelen uit een checklist. Aandacht voor duurzaamheid betekent in alle stadia van het ontwerpproces aandacht voor energie, milieu, onderhoud, gezondheid en comfort, gebruikskwaliteit (o.a. functionaliteit, toekomstwaarde, flexibiliteit en (her)gebruik van materialen). Allemaal belangrijke thema’s voor dit vervangingsproject. Met gerichte advisering is duurzaamheid geen hindernis, maar juist een bijzondere kwaliteit die samenhangt met andere plankwaliteiten zoals comfort, kosten en esthetica.

Vanuit een analyse van kenmerken van dit project ontwikkelden we gezamenlijk met alle betrokken partijen een visie op een functioneel, kwalitatief goed en onderhoudsvriendelijke installatie de ambities voor het ontwerp. Onze gebundelde kennisgebieden installatietechniek, energie, bouwfysica, brandveiligheid en materialen vormden de basis voor de daadwerkelijke realisering van de ambities.

Dynatherm | voor zekerheid