Elisabeth hof Culemborg


  • Culemborg

Betrokken partijen

  • Dynatherm
  • Kleurrijkwonen Culemborg


Overige kerngegevens:
  • start advieswerk 2018
  • geplande realisatie 2018

Terug naar projecten »


Woningbouwvereniging Kleurrijkwonen in Culemborg is van plan het bestaande Elisabethhof te vervangen door nieuwbouw. Het naastgelegen Fonteijnhof en een woningblok maken gebruik van collectieve voorzieningen in het huidige Elisabeth-hof. Als voorbereiding op de sloop heeft Dynatherm deze collectieve voorzieningen in beeld gebracht en een plan van aanpak gemaakt voor een efficiënte ontvlechting met zo weinig mogelijk hinder voor de gebruikers. Omdat een belangrijk aandeel van de collectiviteit bestaat uit de nutsvoorzieningen is, mede onder druk van de levertijden waarmee nutsbedrijven moeten rekenen, het van groot belang dat deze stap ruim voor de start van de sloop en herbouw activiteiten is uitgevoerd.

Op basis van de voornoemd plan van aanpak zal de opdrachtgever besluiten nemen over vervolgacties inzake het geven van opdrachten voor de aanpassing van de nutsvoorzieningen en de ontwerpwerkzaamheden voor de decentralisatie van de bestaande collectieve voorzieningen.

Dynatherm | voor zekerheid