Due Dilligence distributiecentrum

  • Heerlen


Betrokken partijen:
  • Dynatherm
  • Vitrov bouw en vastgoed bv


Overige kerngegevens:
  • Start 2014

Terug naar projecten »

In samenwerking met Vitrov bouw en vastgoed bv. is een planbeoordeling van de bouw en installaties als voorbereid door het bouwteam uitgevoerd. Op basis van de uitgewerkte rapportage zijn voor de start van de uitvoering aandachtspunten en tekortkomingen gesignaleerd waardoor faalkosten kunnen worden verminderd.

In een latere fase van heeft Dynatherm controle van de werktekeningen en opname van installaties verzorgd.

Dynatherm | voor zekerheid