De Bolderik


  • Sleeuwijk

Betrokken partijen

  • Dynatherm
  • Bestuur dorpshuis Sleeuwijk
  • Gemeente Werkendam
  • Bouwburo Panen
  • Bouwbedrijf Stout
  • Insttallatiebedrijf den Doorn


Overige kerngegevens:
  • start advieswerk 2016
  • geplande realisatie 2018

Terug naar projecten »


Werkzaamheden bij Sociaal cultureel centrum de Bolderik te Sleeuwijk.
In het kader van planmatig onderhoud is door de gemeente Werkendam en het bestuur van de “”stichting Dorpshuis Sleeuwijk” initiatief genomen tot een renovatie van de Bolderik in Sleeuwijk. Dynatherm werd gevraagd om in dit verband te adviseren over de benodigde aanpassingen aan de klimaatinstallaties, en in het bijzonder de ventilatie- en regeltechnische voorzieningen. Bij de ontwikkeling van het plan kwamen extra verbeteropties aan de orde en werd een functiewijziging van de bestaande bibliotheek tot onderwijslokaal toegevoegd. Dit betekende voor Dynatherm een aanvullende adviesvraag m.b.t. de elektrotechnische en lichtinstallaties. In combinatie met de plannen voor de aanpassing van de klimaatinstallaties is dit uitgewerkt tot een functioneel bestek voor de aanpassingen van de E en W installaties.

Op basis van de voornoemde bestekstukken zijn aannemers geselecteerd, hierbij heeft Dynatherm de offerte beoordeling en het gunningsadvies verzorgd. De realisatie is in 2018 waarbij Dynatherm optreedt als assistent van de opdrachtgever / directievoerder en de oplevering is gepland in het derde kwartaal.

Dynatherm | voor zekerheid