Cultureel en Maatschappelijk Vastgoed Woonlinie


  • Zaltbommel

Betrokken partijen

  • Dynatherm
  • Opdrachtgever: Woonlinie Zaltbommel


Overige kerngegevens:
  • Start inspecties: 2015

Terug naar projecten »

Naast het woningbezit heeft woningbouw vereniging Woonlinie in Zaltbommel ook een substantieel pakket panden die met aanduidt als het cultureel en maatschappelijk vastgoed. Woonlinie zocht voor de interne beheerafdeling steun bij Dynatherm om voor medio 2016 te komen tot een nulmeting om de conditie van de technische installaties vast te stellen en daarop aansluitend een meer jaren onderhoud plan op te stellen voor de technische installaties in deze panden. In nauw overleg is een programma opgesteld dat in hoofdlijnen de volgende werkzaamheden omvat:

  1. Initiële inspectie en rapportage per pand.
  2. Jaarlijkse update
  3. Advies groot onderhoud

Het betreft de volgende panden

Functie Naam complex Plaats Omvang

bouwjaar

Zorg, wonen en wijkcentrum Lemmenskamp (prisma) Woudrichem appartementencomplex met 15 appartementen voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, autisme

2004

Zorg, wonen en wijkcentrum Lemmenskamp (DRS) Woudrichem zorgcentrum met 40 appartementen in 4 woongroepen PG incl. algemene voorzieningen, kantoren e.d.

2004

Zorg Antonia Almkerk 12 appartementen verzorgd wonen, 2 woningen voor mensen met beperking en 24 appartementen binnen 4 woongroepen van 6

2011

Zorg Aernswaert Hank kleinschalige woonvorm met 4 woongroepen PG, totaal 26 bewoners

2009

Zorg Dotter Hank 20 (zorg)woningen, 2 woongroepen PG met totaal 12 bewoners en steunpunt thuiszorg

2008

Zorg Kelderstraat Genderen Beschermde woonvorm met 12 appartementen voor bewoners met verstandelijke beperking, collectieve ruimten,

2006

Zorg / wonen Mau de jongstraat Zaltbommel 11 appartementen voor mensen met een licht verstandelijke beperking

2013

Zorg / wonen Schootsveld Prezzent Zaltbommel 16 woningen voor jonge mensen met een verstandelijke beperking in een woongebouw met 16 appartementen met zorg voor Stichting Prezzent naast het wooncomplex

2012

Onderwijs Brede school de Waluwe Zaltbommel 4.000 m² met kinderopvang, een buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal, twee basisscholen, opvang voor kinderen met een verstandelijke beperking, een educatief centrum, een gymzaal en een ontmoetingsruimte en cultureel café.

2011

Dagbesteding De grote Aak Zaltbommel Wijkcentrum met allerlei activiteiten zoals lezingen, concerten en cursussen alsmede een “eetpunt” met eigen keuken

2012

Dagbesteding / wijkcentrum Winkeltje Prezzent Zaltbommel Winkeltje met houdbare etenswaren en huishoudelijke producten, geschenken en hebbedingetjes

2013

Thuiszorg organisatie STMR in Nije Hof Zaltbommel thuiszorg, kantoor van STMR en thuiszorgwinkel

2010

Buitenschoolse opvang Camelot Genderen dagopvang en buitenschoolse opvang aan kinderen in de leeftijd van 6 weken tot en met 12 jaar

1991

Kantoor Woonlinie Woudrichem Kantoor en gezondheidscentrum

1995

Kantoor Woonlinie Zaltbommel Kantoor woningboouwvereniging

1954

Zorg / wonen / dagbesteding en dag- behandeling Citadel Woudrichem woonzorgcomplex voor bewoners met een woonzorgindicatie met 39 ruime appartementen, een overdekt atrium, DRS dagbehandeling en een parkeerkelder

2007

Zorg / wonen Munsterkerk Dussen 22 woon- zorgappartementen voor ouderen met een woonzorg indicatie incl. een activiteitenruimte, kantoor en behandelkamer voor fysiotherapie

2014

Zorg / wonen Schootsveld algemeen / rest Zaltbommel Gebouw met 43 woningen voor senioren, met makkelijke toegang tot zorg

2012

Zorg / wonen Nije hof algemeen Zaltbommel 66 appartementen waarvan 20 appartementen zijn bewoond door woongroep Woonwaard, een groep senioren die elkaar burenhulp willen verlenen. Het gebouw heeft een volledig ingericht atrium en een binnentuin dat een hofje tussen de verschillende vleugels van het gebouw vormt.

2010

zorg / wonen Aanleunwoningen wethouder de Joodestraat Woudrichem 24 aanleunwoningen rondom Atrium grenzend aan de Lemmenskamp

2004

zorg / wonen Ruiterhof Genderen 21 huurappartementen voor wonen met zorg aan huis, in een complex dat bestaat uit twee bouwlagen met een atrium.

2007

.

Dynatherm | voor zekerheid