Ceramique Maastricht

 • Maastricht Ceramique ingang

 • Maastricht


Uitgevoerde werkzaamheden:
 • TO uitwerking installatie aanpassingen t.b.v. herinrichting
 • Opstellen beslisdocumenten beveiligingsvoorzieningen
 • Assistentie oplevering installaties
 • Bezuinigingsoperatie uitwerken tot DO
 • Uitwerken definitief ontwerp
 • TO / P&C beveiliging
 • Werkzaamheden klimaat en akoestiek
 • Assistentie directievoering installatie aanpassingen


Betrokken partijen:
 • Dynatherm
 • Vitrov bouw en vastgoed
 • Rijksgebouwendienst
 • Rijkswaterstaat
 • Openbaar ministerie
 • Dassen bouw
 • BBC bouwmanagement
 • Unica installatiechniek


Overige kerngegevens:
 • Start medio 2013
 • Afgerond eind 2014

Terug naar projecten »

In verband met de herhuisvesting van de diensten van Rijkswaterstaat en het Openbaar Ministerie in Maastricht bereide Dynatherm in samenwerking met Vitrov bouw en vastgoed de herinrichtingsplannen voor van het Rijkskantoren verzamelgebouw Ceramique in Maastricht. Het plan voorziet in de inrichting van een nieuwe werkomgeving voor de medewerkers van Rijkswaterstaat en het Openbaar Ministerie waarbij is gekozen voor een op “het nieuwe werken” gerichte opzet. In het in de basis flexibel en energiezuinig opgezette gebouwontwerp zijn t.b.v. de herinrichting aansluitingen voor elektrotechniek en ICT aangepast aan de nieuwe indeling en zijn de nodige aanpassingen aan de klimaatinstallaties, maximaal gebruik makend van de bestaande voorzieningen. De werkzaamheden voor de herinrichting vallen samen met de uitvoering van een brandveiligheidsproject waarbij ook de branddetectie, ontruimingsalarmering en de vluchtwegaanduidingen zijn vervangen en/of gerenoveerd. De eerste fase van de aanpassingen is eind 2013 opgeleverd.

Aanvullend op het herinrichtingsplan is een uitbreiding van de beveiligingsvoorzieningen, bestaande uit toegangscontrole, inbraakdetectie, CCTV bewaking, en bijbehorende communicatiemiddelen, uitgewerkt en in het werk opgenomen voor het door het Openbaar Ministerie in gebruik genomen deel.

Door in een zeer kort tijdsbestek de voorbereiding en aanbesteding van de herinrichting van het Rijkskantoren complex Ceramique in Maastricht te realiseren, werd het mogelijk gemaakt dat vanaf begin 2014 het openbaar ministerie kon intrekken bij Rijkswaterstaat. Daarna zijn er in, en aansluitend op, de realisatieperiode extra gebruikerswensen op het gebied van veiligheid en comfort vertaald naar haalbare oplossingen die in een bouwstroom in bouwteam met de betrokken aannemers zijn gerealiseerd. Naast de advisering assisteerde Dynatherm ook hier de directie met het toezicht op de uitwerking en realisatie van de technische installaties.

Dynatherm | voor zekerheid