Cultureel centrum de Munt


  • Weert

Betrokken partijen

  • Dynatherm
  • Principaal: gemeente Weert
  • Opdrachtgever: Vrijborg Vught


Overige kerngegevens:
  • Onderzoek: 2014
  • Aanbesteding: voorjaar 2016
  • Afronding: 2016

Terug naar projecten »


In het kader van een breed onderzoek door Vrijborg naar de brandveiligheid in het theater de Munt in Weert heeft Dynatherm in 2014 een onderzoek gedaan naar de conditie van de bestaande brandmeld- en ontruimingsinstallatie. De bevindingen van dit onderzoek zijn uitgewerkt tot een voorontwerp voor een vervangende installatie waarmee wordt voldaan aan de hedendaagse eisen alsmede aan de functionele eisen van het theaterbedrijf van het Munttheater.

Gedurende de uitwerking werd de opdracht uitgebreid tot de aangrenzende panden voor het centrum voor culturele vorming en de muziekschool “het Rick”, de dagopvang “de Roos”, de bibliotheek en de regionale omroep voor Weert en omgeving.

Dynatherm verzorgde het gefaseerd uitvoeren van de verdere uitwerking tot een werkomschrijving met aanwijstekeningen in de vorm van een functioneel bestek voor het aanpassen en (gedeeltelijk) vervangen van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie in het Munttheater, De Roos, het Rick, de bibliotheek en de regionale omroep in Weert op basis van het PvE dat werd opgesteld in nauwe samenwerking met Vrijborg.

Aanvullend werd onderzocht wat de mogelijkheden waren om in het munttheater de bestaande DECT telefooninstallatie te vervangen door een installatie met functiebehoud zodat daarmee ook kon worden voldaan aan de wens om deze installatie te gebruiken voor stil alarm.

De aanbesteding van deze plannen zal in het voorjaar 2016 plaatsvinden en de realisatie is gepland in de zomer van 2016.

Dynatherm | voor zekerheid