Campus Plaza

  • Wageningen


Betrokken partijen:
  • Dynatherm
  • W/E adviseurs
  • SVP architectuur en stedenbouw
  • Plegt-Vos Bouwgroep
  • Ten Brinke Slot Projectontwikkeling BV


Overige kerngegevens:
  • Start voorbereiding: 2014
  • Start realisatie: september 2015

Terug naar projecten »


Op het universiteitsterrein in Wageningen wordt een studentenhuisvestingscomplex ontwikkeld met daarin 440 wooneenheden voor studenten. Daarnaast krijgen een kinderdagverblijf, eigen parkeervoorzieningen en diverse commerciële ruimten een plaats in het plan. W/E adviseurs ontwikkelde een duurzaamheidsvisie. In samenwerking met W/E adviseurs werkte Dynatherm een technisch programma van eisen voor de E & W installaties uit. Dit technisch PvE stelt de ontwikkelaar in staat om op basis van duidelijke uitgangspunten een bouwteam partner voor de realisatie van de installaties te selecteren.

Dynatherm werkte op basis van de bouwfysische- en duurzaamheidsrapporten van W/E adviseurs het technisch programma van eisen uit voor het door SVP architectuur en stedenbouw ontworpen plan. Samen met een schetsontwerp vormde dit de basis voor de selectie van een bouwteam partner voor de technische installaties in dit studentenhuisvestingscomplex. De voorstellen van de kandidaten zijn door Dynatherm beoordeeld en de selectieprocedure is afgerond.


Dynatherm | voor zekerheid