Schouwburg Cuijk

  • Cuijck


Uitgevoerde werkzaamheden:
  • Advies installaties
  • Begeleiding uitvoering


Betrokken partijen:
  • Dynatherm
  • Schouwburg Cuijk
  • Uticon ingenieursgroep


Overige kerngegevens:
  • Start 2012
  • Afgerond 2013

Terug naar projecten »Terug naar projecten »

In de gemeente Cuijk is na afwegingen tussen verschillende opties besloten het bestaande theater te renoveren en uit te breiden. Op basis van een ambitieus programma van eisen is in het voorontwerp en het definitief ontwerp een vertaalslag gemaakt van de functionele eisen naar een conceptuele technische uitwerking van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige gebouwinstallaties alsmede naar de daarvoor te budgetteren bedragen. Dynatherm ondersteunde Uticon ingenieursgroep bij de hiervoor benodigde advies- en ontwerpwerkzaamheden.

Dynatherm | voor zekerheid