Disclaimer

Het is mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Met enige regelmaat wordt onze website aangevuld en/of gewijzigd.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (informatie afkomstig van) onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen.