Missie en visie

bestgrammarchecker net

Missie

Dynatherm wil haar opdrachtgevers ontzorgen en helpen bij het uitwerken en uiteindelijk realiseren van hun ambities. We doen dit door samen met hen en de projectteams prettige woon-, leef- en werkomgevingen te creëren. Dynatherm wil hieraan bijdragen door het ontwikkelen van oplossingen en concepten voor die omgevingen waarin mensen optimaal kunnen wonen en functioneren met bijzondere aandacht voor energie, milieu, onderhoud, gezondheid en comfort, gebruikskwaliteit en flexibiliteit. Vanuit deze missie werkt Dynatherm als een betrouwbare partner voor advies met betrekking tot (installatie) technische voorzieningen in huisvestingsprojecten.

Visie

Welzijn, veiligheid, comfort, gezondheid en duurzaamheid zijn essentieel voor het blijvend optimaal functioneren van mensen in de bebouwde omgeving. Bij het inrichten van die bebouwde omgeving zijn technische installaties een steeds belangrijker hulpmiddel om dit mogelijk te maken, steeds in samenhang met ruimte, licht, kleur, organisatie en boven alles de mens in die omgeving. Wij zullen met al onze kennis en kunde werken aan de realisatie daarvan. Binnen de eigen organisatie en daar buiten. Dynatherm legt de verbanden tussen de disciplines, zoekt de samenwerking en adviseert vanuit ervaring en kennis over toepassing van installaties die beantwoorden aan de verwachtingen van gebruikers. Wij geloven in de de kracht van samenwerking.

Om deze visie te verwezenlijken zijn directe contacten, vertrouwensrelaties, openheid over de te hanteren werkwijze en oog hebben voor goede kwaliteit in projecten noodzakelijk.