Over ons

Dynatherm gelooft in de kracht van samenwerking. Hieronder leest u meer over ons en onze partners.

Dynatherm staat voor het leveren van (installatie)technische adviezen voor utiliteits- en woningbouwprojecten op basis van duidelijke eigen visie, uitgewerkt in basisconcepten voor verschillende branches. Voor de projectaanpak is ketenintegratie de organisatievorm waarvoor bij voorkeur wordt gekozen. Om deze ketenintegratie formule als volwaardige marktpartij te ondersteunen zal, om een sterke keten te vormen, met een breed scala partijen een vorm van samenwerking worden aangegaan.

Mark Geurts van Kessel

Eigenaar

In de afgelopen jaren heb ik gemerkt dat de kwaliteit en daarmee de meerwaarde van een adviseur in een project sterk is verminderd. Daarbij komt een sterke behoefte aan grensoverschrijdende kennis en ervaring als gevolg van toenemende aandacht voor duurzaam en energiezuinig bouwen wat alleen dan succesvol kan zijn als een project integraal vanuit meerdere disciplines wordt benaderd. Om partijen zo effectief mogelijk te laten samenwerken, om daarmee onder andere de faalkosten te reduceren, is een andere aanpak nodig. Op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen moet de bij de diverse bouwpartners aanwezige kennis optimaal worden ingezet. Voor adviseurs betekent dit dat ze zich moeten richten op het ontwikkelen van concepten. In samenwerking met installateurs, leveranciers en engineeringsbureaus wordt het concept vervolgens verder uitgewerkt tot een technisch ontwerp.


Fred Traxel

Eigenaar

In de afgelopen jaren heeft het begrip installatie adviseur in de ogen van velen een devaluatie doorgemaakt en is de meerwaarde van een goed stuk advies en ontwerpwerk in veel gevallen sterk afgenomen. Dynatherm heeft de mogelijkheid om de eigen visie op het vak en de branche in praktijk te brengen. Op deze manier kan ondernemer de beoogde kwaliteit worden geboden aan de klanten.

Reinier Vinken

Bouwfysica en constructies

Reinier is als adviseur / projectleider en eigenaar van ingenieursbureau Ulehake eerstverantwoordelijk contactpersoon in de samenwerkingsprojecten waarin Dynatherm en Ulehake hun krachten bundelen om gezamenlijk een breed pakket aan technische adviesdiensten te kunnen bieden.


Cees Leenaerts

Duurzaamheid

Cees Leenaerts is de eerst aangewezene binnen W/E adviseurs om de brug te slaan tussen de expertise m.b.t. duurzaamheid van W/E adviseurs en de vertaling hiervan naar installatietechnische oplossingen door Dynatherm en andersom.

Aad Voorthuizen

Technisch tekenwerk

Als eigenaar directeur van CATconsult is Aad Voorthuizen degene die met zijn medewerkers het ontwerp van Dynatherm vertaalt naar de technische tekeningen.